APPOS

Asociácia psychológov práce a organizácie Slovenska o.z., skratka APPOS je občianskym združením, ktorého cieľom je najmä: podporovať prax, výskum, rozvoj a vzdelávanie v oblasti psychológie práce a organizácie; prispievať k odbornému rastu jeho členov; propagovať vedecké metódy psychológie práce a organizácie v spoločnosti a chrániť oprávnené záujmy členov združenia. Kontakt: info@appos.sk